B.B.V. GODELINDE
Buurt en Belangen Vereniging

Welkom

Buurt en Belangen Vereniging Godelinde is gevestigd in het Wijkcentrum "Achter de Linde"

Het doel van onze vereniging is voornamelijk de saamhorigheid in de buurt in stand te houden en verder te vergroten maar ook om een ieder de gelegenheid te geven om contacten te leggen in een gemoedelijke en gezellige sfeer. 

Dit doen we d.m.v. verschillende evenementen/activiteiten het hele jaar door. Zo is er maandelijks een Kinderbingo en 2x in de maand een Bingo en Klaverjasavond.


Bij deze willen wij u mededelen dat de zaalverhuur tijdelijk is stopgezet en wanneer de 

zaal weer beschikbaar is laten we dit weten op de website.


KOM JIJ NEDERLAND AANMOEDIGEN TIJDENS HET EK VOETBAL

Een Vereniging
Een vereniging heeft, in tegenstelling tot een stichting leden. De leden kiezen tijdens de algemene ledenvergadering een bestuur. Vervolgens kiest het bestuur uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester.
Zij leiden de dagelijks gang van zaken binnen de vereniging en vertegenwoordigen de vereniging tegenover derden.

De volgende mensen vormen Het Bestuur:
Tijdelijke Voorzitter:
A. Bruins: 06-57901227


Secretaris:


Penningmeester:
A. v. Kuler: 06-28708819


2de Voorzitter:
A. Bruins: 06-57901227


Overige bestuursleden:
Andy Overman: 06-45298373
Marina Bruins: 06-26881779